O doprìn i cookies - nus judin a dati une esperience di zûc plui biele.
Doprant il nestri sît tu acetis che o memorizedin cookies sul to aparât.

Hattrick Football Manager | Zontiti al mont dal balon gratis 

Hattrick Football Manager | Zontiti al mont dal balon gratisStorie di Hattrick
Un zûc pai secui
Cun 20 agns di storie continue, Hattrick al è un zûc unic c'al permet ai gjestôrs di costruî l'ereditât de proprie scuadre di balon in competizion cun int di dut il mont.

Hattrick al è gratis e lu è simpri stât!

Controle la nestre storie fin cumò!
Nassite (1997)
Hattrick al è nassût il 30 Avost 1997. Il zûc al è dome in svedês e al tache cuntune serie di test di 16 scuadris prime di espandisi a 680 scuadris in Novembar.
Zûc di cult (1999)
Hattrick al devente a a la svelte un zûc di cult tra i utents svedês e al rive a una capacitât di 2728 utents. La code par vê una scuadre a supera l'an!
Deventânt globâl! (2000)
Dopo un mês di interuzions Hattrick al torne cuntun dissen dal dut gnûf e un grum di gnovis funzionalitâs. Hattrick nol è plui disponibil dome in Svezie - tu puedis ancje zuiâ par inglês e a vegnin viers gnufs campionâts internazionâls.
Pieris miliârs
Hattrick al celebre 5 agns tal 2003 rivant a 60,000 utents ta dut il mont.

Za l'an dopo e vegnin superadis lis pieris miliârs dai 100,000 e 250,000 utents!

Par il 10 aniversari tal 2007 plui di 900,000 utents ta dut il mont a zuia a Hattrick.
La comunitât
Una grande reson par la cressite di Hattrick e je la fantastiche comunitât, che no jude a tradusi il zûc ta plui di 50 lenghis. I nestris forum a diventin tra i plui atîfs ta la rêt, dulà utents a son ossesionas da lis lor scuadris nazionalis, da lis strategjis di alenament o in maniere semplice dal mont in gjenerâl.
Deventânt mobil
Simpri fedêi a lis nestris origjinis ta la rêt, simpri plui utents a tachin a vivi a traviers dai lor smartphone. O vin rilassat la nestre prime aplicazion par iPhone a l'inizi dal 2012, e dal dut rielaboradis par iOS e Android tal 2014.

Vuê, cuasi il 50% dai utents di Hattrick a zuia cun Hattrick da telefonos o tablet!
 
Rate this page
Server 095